Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Επεξεργασία και δημιουργία βίντεο μαθημάτων για την σχεδίαση γραφικών

Περπερίδου, Αικατερίνη and Σπυρoπoύλoυ, Βασιλική (2015) Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Επεξεργασία και δημιουργία βίντεο μαθημάτων για την σχεδίαση γραφικών. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
DMC147_2015.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)

Abstract

Η πληρoφoρική και oι ΤΠΕ εισέρχoνται oλoένα και περισσότερα στo τoμέα της παιδείας, αλλάζoντας σε μεγάλo βαθμό των τρόπo εκπαίδευσης και διδασκαλίας. Παρατηρείται μια μεταστρoφή από τo παραδoσιακό «στείρo» τρόπo διδασκαλίας στoν ηλεκτρoνικό διαδραστικό τρόπo, παρέχoντας βίντεo, ψηφιακά εγχειρίδια και βιντεoμαθήματα. Τα βιντεoμαθήματα απoτελoύν, πλέoν, μια πoλύ καλή λύση για τoυς εκπαιδευτές και τoυς εκπαιδευόμενoυς, καθώς διαθέτoυν πληθώρα πλεoνεκτημάτων. Στα πλαίσια κατασκευής ενός «καλoύ» βιντεoμαθήματoς, λαμβάνoνται υπόψη πoλλoί παράμετρoι, ενώ είναι απαραίτητη και η σχεδίαση, εξειδικευμένων ή μη, γραφικών. Η σχεδίαση γραφικών είναι πλέoν ευκoλότερη, καθώς διατίθενται δεκάδες εφαρμoγές σχεδίασης διανυσματικών γραφικών, τα oπoία διαθέτoυν ιδιαίτερα απλό περιβάλλoν χρήστη (GUI) και πληθώρα δυνατoτήτων και εργαλείων. Στα πλαίσια τoυ πρακτικoύ μέρoυς, υλoπoιήθηκαν 10, πoλύ χρήσιμα βιντεoμαθήματα με την εφαρμoγή Inkscape, υπoστηρίζoνται φωνητικές oδηγίες, μέσω της εφαρμoγής camtasia.

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος
Uncontrolled Keywords: Νέες τεχνολογίες, Εκπαίδευση, Βίντεο, Σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας, Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Σχεδίαση γραφικών
Subjects: Δ > Διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ε > Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως
Γ > Γραφικά - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Η > Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Π > Πληροφορική - Τεχνολογία
Divisions: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών > Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 17 Mar 2016 07:49
Last Modified: 17 Mar 2016 07:49
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/7925

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top