Πολιτικές υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά και υπόγεια έργα: εφαρμογή στα μεγάλα έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Μπεζέκη, Ελένη (2003) Πολιτικές υγείας και ασφάλειας στα τεχνικά και υπόγεια έργα: εφαρμογή στα μεγάλα έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
GE37_2003.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (18MB)

Abstract

Η εργασία περιγράφει τα μέτρα ασφάλειας και υγείας που πρέπει να παίρνονται στα τεχνικά και υπόγεια έργα σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τις Κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από τη σωρεία των εργατικών ατυχημάτων που διαβάζουμε καθημερινά στον τύπο, θέλησα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό και να διαπραγματευτώ τα στατιστικά στοιχεία που πήρα από την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε για τις αιτίες των ατυχημάτων. Αρχικά αντιπαραβάλλεται μια εισαγωγή με τη κατάσταση πριν μερικά χρόνια και τη σημερινή εικόνα στα θέματα ασφάλειας στους εργοταξιακούς χώρους. Κατόπιν παρατίθενται πληροφορίες για την ανώνυμη τεχνική εταιρεία διαχείρισης των έργων ΕΡΓΑ ΟΣΕ, υπεύθυνη για την επίβλεψη μελετών και κατασκευής του σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Στη συνέχεια η εργασία αναφέρεται στα Προεδρικά διατάγματα (Π.Δ.) που ορίζουν τα απαραίτητα και ελάχιστα μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι υπεύθυνοι στα κινητά ή προσωρινά εργοτάξια για την ασφάλεια των εργαζομένων και όσων έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με το κάθε έργο. Παρουσιάζονται κάποιοι ορισμοί για να γίνουν κατανοητοί βασικοί όροι, όπως Κύριος του Έργου, Εργοδότης, Ανάδοχος Έργου Μελέτης, εργαζόμενος κ.α. Στη συνέχεια εξηγείται τι είναι το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ο σκοπό τους και το περιεχόμενό τους. Στο σημείο αυτό δεν μπορούσε να μην αναφερθεί τι είναι ο Συντονιστής Ασφάλειας Μελέτης και ο Συντονιστής Ασφάλειας Κατασκευής και ποιος ο ρόλος του καθενός. Παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική απασχόληση Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας και ο σκοπός της δημιουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το αντικείμενο του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) και ο σκοπό της ύπαρξης του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Συνεχίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία στα τεχνικά έργα. Αναφέρονται σημαντικά κομμάτια για τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να τηρούνται στα υπόγεια έργα, σε εργασίες με ικριώματα, τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που πρέπει να φέρει ένας ολοκληρωμένος και σωστός εξοπλισμός, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες σε διαδρόμους και δάπεδα και κατά την μεταφορά -αποθήκευση εκρηκτικών υλών. Παράλληλα παρουσιάζονται τα ελάχιστα μέτρα πυρασφάλειας, κανόνες για τις εξόδους κινδύνου και ο τρόπος αντιμετώπισης της σκόνης και του θορύβου κατά την εργασία. Γίνεται σύντομη αναφορά για την σημαντικότητα του σωστού φωτισμού στους χώρους εργασίας και για την χρήση των φιαλών οξυγόνου και ακετυλενίου, καθώς και για τη σημαντικότητα της χρήσης Δελτίων Ασφάλειας Δεδομένων Προϊόντων (MSDS). Το κεφάλαιο αυτό συνεχίζεται με παρουσίαση της σήμανσης στα τεχνικά έργα, τους κανόνες εργασίας με ηλεκτρικό ρεύμα και το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) που πρέπει να τηρείται σ’ αυτά. Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με υπόδειξη της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που είναι απαραίτητη για την έναρξη κάθε έργου, το λόγο δημιουργίας των Εξωτερικών και Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ) και γίνεται μια μικρή αναφορά στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Παρουσιάζεται η πολιτική της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων της και όσων έχουν σχέση με τα έργα της. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις όπως αυτές έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας (ΥΥΑ) για όσους αναλαμβάνουν μελέτες ή κατασκευές των έργων που δημοπρατεί η εταιρεία. Μιλώντας στο σημείο αυτό για την εταιρεία αυτή περιγράφονται οι ρόλοι και το αντικείμενο τόσο του προϊσταμένου της ΥΥΑ, όσο και των ατόμων που στελεχώνουν το τμήμα και την υπεύθυνη δουλειά που εκτελούν.

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Ζαφειριάδης Κωνσταντίνος
Uncontrolled Keywords: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (Μελέτη περίπτωσης), Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας ΣΑΥ, Φάκελος Υγείας και Ασφάλειας ΦΑΥ, Τεχνικά έργα, Εργοτάξια
Subjects: Ε > Εργασία και εργαζόμενοι - Μέτρα ασφαλείας
Ε > Εργασία και εργαζόμενοι - Υγεία και υγιεινή
Divisions: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών > Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) > Κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ (Κοζάνη)
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 24 Jun 2015 08:18
Last Modified: 02 Sep 2016 08:56
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/7122

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top