Το ιστορικό της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ένταξης των χωρών σ'αυτή και ειδικότερα Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας

Παπαδοπούλου, Γεσθημανή (2007) Το ιστορικό της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ένταξης των χωρών σ'αυτή και ειδικότερα Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
L46_2007.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (11MB)

Abstract

Η πτυχιακή εργασία αναλύει το ιστορικό της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της ένταξης των χωρών σ'αυτή και ειδικότερα Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Σημαντικότερα όργανα στη λήψη των αποφάσεων της ΕΕ είναι το λεγόμενο θεσμικό τρίγωνο, το οποίο απαρτίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ειδικούς τομείς παρεμβαίνουν το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τον απόλυτο έλεγχο της νομισματικής πολιτικής για τις χώρες που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ. Υπάρχουν τρεις κύριες διαδικασίες λήψης αποφάσεων: η συναπόφαση, η σύμφωνη γνώμη και η διαβούλευση. Η επιλογή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εξαρτάται από τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται η εκάστοτε πρωτοβουλία της ΕΕ οι αφορά κυρίως τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται απλώς να γνωμοδοτήσει, ενώ στο πλαίσιο της συναπόφασης λειτουργεί ως πραγματικά ισότιμο νομοθετικό όργανο. Η διαδικασία της συναπόφασης θεσπίστηκε με τη συνθήκη για την ΕΕ (συνθήκη του Μάαστριχ 1992) και διέπεται από το άρθρο 251 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ (1997), η διαδικασία απλουστεύθηκε και παράλληλα το πεδίο εφαρμογής της διευρύνθηκε. Αυτή η διαδικασία προβλέπει δύο διαδοχικές αναγνώσεις των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας, συγκαλείται μια επιτροπή συνδιαλλαγής από εκπροσώπους των δύο οργάνων, ώστε να βρεθεί συμφωνία, που υποβάλλεται, σε τρίτη ανάγνωση για την τελική έγκρισή της, τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η διαδικασία σύμφωνης γνώμης θεσπίστηκε με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Προϋποθέτει ότι το Συμβούλιο πρέπει να έχει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων μείζονος σημασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει κάποια πρόταση, αλλά δεν μπορεί να την τροποποιήσει. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης ζητείται γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει ανάλογα την πρότασή της. Στη συνέχεια, η πρόταση εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να την εγκρίνει ως έχει ή να την τροποποιήσει, αλλά στην τελευταία περίπτωση πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφασή του.

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Πάπιστας Αθανάσιος
Uncontrolled Keywords: Πλεονεκτήματα ένταξης χωρών στην Ευρωπαϊκή ένωση, Ένταξη Ελλάδας στην ΕΕ, Ένταξη Κύπρου στην ΕΕ, Ένταξη Τουρκίας στην ΕΕ.
Subjects: Ε > Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Divisions: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής (Κοζάνη)
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 23 Jun 2015 12:32
Last Modified: 13 Sep 2016 10:56
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/7014

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top