Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων(Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Παπανικοπούλου, Βασιλική (2007) Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων(Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
L40_2007.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (26MB)

Abstract

Η πτυχιακή εργασία αναλύει τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Αντικείμενο του ΦΕΝΠ, προκειμένου περί των ημεδαπών ΑΕ και Συνεταιρισμών, είναι τα μη διανεμόμενα καθαρά κέρδη. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του ΦΕΝΠ για την ημεδαπή ΑΕ είναι τα μη διανεμόμενα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από οικονομική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ενώ για τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα, αμοιβές, κλπ) φορολογούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τα εισπράττουν. Για τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, φορολογούνται τα μη διανεμόμενα κέρδη του Συνεταιρισμού, ενώ τα διανεμόμενα φορολογούνται από το ΦΕΦΠ. Προκειμένου περί αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών φορολογούνται τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τρόπο διάθεσής τους. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου φορολογούνται για το καθαρό εισόδημά τους, που προκύπτει στην Ελλάδα και από κάθε πηγή, ενώ δεν φορολογούνται εκείνα τα έσοδά τους που αποκτώνται από την επιδίωξη του σκοπού τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα από εκμίσθωση γαιών και οικοδομών, καθώς και για τις κινητές αξίες τους. Στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων εφαρμόζεται αναλογικός συντελεστής, ο οποίος επιβάλλεται στο φορολογητέο εισόδημα και διαφοροποιείται ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκεται από τα νομικά πρόσωπα. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα αναγνωριζόμενες δαπάνες απόκτησης εισοδήματος καθώς και η ζημία που τυχόν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου ή του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων, τριών ή πέντε, κατά περίπτωση ετών. Στην περίπτωση μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογίας Στοιχείων, το καθαρό εισόδημα του νομικού προσώπου προσδιορίζεται εξωλογιστικά. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθροίζονται τα εισοδήματα των επί μέρους πηγών, συμψηφιζόμενης της θετικής ή αρνητικής περίπτωσης κατά την άθροιση, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τέλος από το φόρο που οφείλεται στο συνολικό εισόδημα των νομικών προσώπων, αφαιρείται ο προκαταβληθείς ή παρακρατηθείς στην πηγή φόρος εισοδήματος στα καταβαλλόμενα μερίσματα, ποσοστά και αμοιβές διοικητικών συμβούλων κλπ. Επίσης, τόσο στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού όσο και στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ισχύει το σύστημα της προείσπραξης του φόρου στο εισόδημα της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή ημερολογιακού έτους, σε ποσό ίσο με 50% του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα της προηγούμενης περιόδου ή έτους με βάση την οριστική δήλωση των νομικών προσώπων.

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Λίτσιος Εμμανουήλ
Uncontrolled Keywords: Έννοια της φορολογίας, Επιβολή φόρου, Διαδικασία βεβαίωσης φόρου, Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
Subjects: Φ > Φόρος εισοδήματος
Φ > Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία
Divisions: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής (Κοζάνη)
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 22 Jun 2015 15:00
Last Modified: 21 Oct 2016 07:54
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/6854

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top