Κοινοβουλευτισμός και επικοινωνία πολιτευτών-ψηφοφόρων στο μεσοπόλεμο. Η περίπτωση του νομού Φλώρινας.

Λιάκου, Σουλτάνα (2014) Κοινοβουλευτισμός και επικοινωνία πολιτευτών-ψηφοφόρων στο μεσοπόλεμο. Η περίπτωση του νομού Φλώρινας. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
DMC83_2014.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (882kB)

Abstract

Το κύριο ερώτημα της εργασίας αρχικά είναι ο κοινοβουλευτισμός και η επικοινωνία ανάμεσα στους πολίτες και τους ψηφοφόρους και συγκεκριμένα στον νομό της ακριτικής Φλώρινας. Τα ερωτήματα που τίθενται προς διερεύνηση στο πρώτο κεφάλαιο είναι αρχικά, τι ορίζεται ως πελατειακό κράτος, εάν αυτό υπήρχε στην εξεταζόμενη εποχή ενώ ακολουθεί η ανάλυση των όρων προπαγάνδα, φασισμός και κοινοβουλευτισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται ο κοινοβουλευτισμός πριν τον Μεσοπόλεμο. Έπειτα, ο κοινοβουλευτισμός κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και ακολουθεί μια συγκριτική μελέτη των δυο καταστάσεων με σκοπό να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την κατάσταση της εποχής. Η εργασία σχετίζεται με το νομό Φλώρινας. Εξετάζονται λοιπόν, οι εφημερίδες της Φλώρινας και ο ρόλος τους, οι υποσχέσεις των πολιτευτών προς τους ψηφοφόρους και κατά πόσο τηρούνται ή αθετούνται από αυτούς. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τεχνικές επικοινωνίας των πολιτευτών αλλά και οι προσδοκίες των ψηφοφόρων από τα πολιτικά κόμματα. Το πρακτικό μέρος της εργασίας εμπλουτίζεται με την ανάλυση περιεχομένου ‎εφημερίδων της εποχής του Μεσοπολέμου και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από ‎την ανάλυση αυτή. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται άρθρα που αφορούν στον ‎Κοινοβουλευτισμό και την επικοινωνία ανάμεσα σε πολιτευτές και ψηφοφόρους. Εδώ ‎γίνεται ένας διαχωρισμός στα άρθρα που ζητάνε κάποιο έργο στην περιοχή από πολιτευτή, ‎σε αυτά που αναφέρονται σε έργα που επρόκειτο να υλοποιηθούν ή ‎υλοποιήθηκαν, σε ‎αυτά που αναφέρονται σε επισκέψεις πολιτευτών στο νομό και σε αυτά που έχουν στόχο ‎να πείσουν τους αναγνώστες να ψηφίσουν συγκεκριμένα πρόσωπα.‎‏ Επιπρόσθετα, σε ‏άλλη υποενότητα παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα στοιχεία άρθρων και αφορούν στις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Σε επόμενη υποκατηγορία παρατίθενται τα άρθρα που εντοπίζονται σπανιότερα, ενώ το ‏κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων ανάλυσης των άρθρων.‏ Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας απαντά στην ποιοτική μέθοδο, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό μέρος της. Με τον όρο ποιοτική έρευνα εννοούμε ότι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι λέξεις, ‎ιδέες. Επίσης ο σκοπός της έρευνας είναι μια ολοκληρωμένη και λεπτομερής ‎περιγραφή του θέματος. Αφού συλλεχθούν τα δεδομένα, γίνεται προσπάθεια ‎ερμηνείας τους ώστε να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ακολουθήθηκε ‎ποσοτική έρευνα διότι κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί κανένα στόχο της εργασίας.‎ Στο θεωρητικό κομμάτι αναλυτικότερα, ακολουθήθηκε η αναζήτηση, συλλογή και χρήση πληροφοριών τόσο από το διαδίκτυο όσο και από το τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Από το διαδίκτυο, βρέθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν άρθρα, βιβλία και επιστημονικά άρθρα. Το χρονικό διάστημα που καλύπτουν ξεκινά από τα αρχαία χρόνια και εκτείνεται μέχρι την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στο πρακτικό πλαίσιο της εργασίας ακολουθήθηκε επίσης ποιοτική μεθοδολογία. Το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου παρουσιάζεται παρακάτω. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας με τίτλο Έννοιες, παρουσιάζονται οι όροι προπαγάνδα, πελατειακό κράτος, φασισμός και κοινοβουλευτισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο Μεσοπόλεμος, παρουσιάζονται ο Κοινοβουλευτισμός πριν την έλευση του Μεσοπολέμου, ο Κοινοβουλευτισμός κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και γίνεται μια συγκριτική μελέτη των δυο αυτών ‎περιπτώσεων.‎ Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο Δρώμενα του νομού Φλώρινας‎‏, ‏παρουσιάζεται το περιεχόμενο των εφημερίδων της εποχής και ο ρόλος τους, οι ‏υποσχέσεις των πολιτευτών προς τους ψηφοφόρους και σε ποιο βαθμό τηρήθηκαν ή όχι, ‏οι τεχνικές επικοινωνίας των πολιτευτών και οι προσδοκίες των τοπικών κατοίκων από τα ‏πολιτικά κόμματα. ‏Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο Ανάλυση περιεχομένου άρθρων, από εφημερίδες ‎της εποχής,‎ το οποίο αποτελεί και το πρακτικό κομμάτι της εργασίας ‏εμπλουτίζεται από άρθρα σχετικά με τον Κοινοβουλευτισμό και από άρθρα σχετικά με ‏την επικοινωνία ανάμεσα στους πολιτευτές και τους ψηφοφόρους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες εφημερίδες που αναλύθηκαν είναι πολιτικά προσηλωμένες. Αιτιολογώντας, η εφημερίδα Φωνή του λαού είναι υποστηρικτής του Λαϊκού Κόμματος. Η εφημερίδα Έθνος, του κόμματος των Φιλελευθέρων. Η εφημερίδα Έλεγχος είναι στραμμένη περισσότερο στα δημοκρατικά, γενικά, κόμματα αν και φιλοξενεί αρκετό υλικό σχετικά με τον πολιτευτή Μόδη, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα των Φιλελευθέρων. Η εφημερίδα Μακεδονική, αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιρροής του Μεταξά στον Τύπο, ενώ η Βαβυλωνία δεν ενστερνίζεται κάποιο κομματικό χρωματισμό, αφού διαδραματίζει κριτικό ρόλο. Η ενότητα σχετικά με την επικοινωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές, ‏υποκατηγοριοποιείται σε άρθρα τα οποία ζητάνε κάποιο έργο στην περιοχή από ‎πολιτευτή‏, σε άρθρα ‏για έργα που επρόκειτο να ‎υλοποιηθούν ή υλοποιήθηκαν, σε άρθρα ‎που αναφέρονται σε επισκέψεις πολιτευτών στο ‎νομό‎ και σε άρθρα που στόχο έχουν να ‎πείσουν τον αναγνώστη να ψηφίσει συγκεκριμένα ‎πρόσωπα.‎‏ Επιπροσθέτως, ‏παρουσιάζονται σπάνια άρθρα και πριν την ολοκλήρωση της ενότητας παρατίθενται τα ‏συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση.‏ Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ‏που προκύπτουν από τη συνολική εργασία.‏

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Αλβανός Ραϋμόνδος
Uncontrolled Keywords: Κοινοβουλευτικές εκλογές 1923-1940 (Ν. Φλώρινας), Εθνικός διχασμός, Τεχνικές επικοινωνίας πολιτευτών
Subjects: Δ > Δημόσια διοίκηση
Divisions: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών > Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 08 Jun 2015 13:30
Last Modified: 08 Jun 2015 13:30
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/5379

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top