Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

Γιαννουχαηλίδης, Παναγιώτης (2014) Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
L97_2014.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (803kB)

Abstract

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι, να περιγραφεί με όσο το δυνατόν περιγραφικότερη και εμπεριστατωμένη ανάλυση, η λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι λογιστικές της εγγραφές στα βιβλία της. Γ ια το σκοπό αυτό, η εργασία έχει κατατμηθεί σε τέσσερα (4) μέρη, καθένα εκ των οποίων εξετάζει και διαφορετικό τμήμα των Ανώνυμων Εταιρειών. Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης είναι αφιερωμένο στην εκτενή ανάλυση και εξέταση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που διέπουν τις Ανώνυμες Εταιρείες. Περιγράφονται λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτών των νομικών μορφών των εταιρειών, καθώς επίσης και οι προυποθέσεις και τα στάδια που πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η ίδρυση της εταιρείας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, όπως είναι το Καταστατικό της, αλλά και τα λογιστικά βιβλία που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να είναι νόμιμη και έχει μια εύρυθμη λειτουργία. Επίσης, στη συνέχεια μελετώνται τα όργανα που ασκούν τη διοίκηση στην Ανώνυμη Εταιρεία, τα οποία είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το εκτελεστικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι καθ’ όλα πρακτικό και αναλύονται όλες οι λογιστικές εγγραφές που απαιτούνται για τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς επίσης και ο τρόπος απεικόνισης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας στα βιβλία αυτής. Παρουσιάζονται οι λογιστικές εγγραφές για καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου που εισφέρουν οι μέτοχοι και είναι όλο σε μετρητά, για Μετοχικό Κεφάλαιο που είναι σε μετρητά αλλά και σε είδος, καθώς επίσης και για Μετοχικό Κεφάλαιο που γίνεται με την έκδοση μετοχών με δημόσια εγγραφή. Η τελευταία λογιστική εγγραφή που παρουσιάζεται αφορά την εισφορά σε είδος μόνο των εταίρων για τη σύσταση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια διεξοδική ανάλυση και παρουσίαση όλων των λογιστικών εγγραφών που αφορούν τις καταχωρήσεις του τέλους χρήσης της Ανώνυμης Εταιρείας και γενικά τις αρχές και την τεχνική που διέπουν τις εγγραφές αυτές. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι εγγραφές τακτοποίησης των λογαριασμών αξιών, των προσωπικών λογαριασμών, των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και των μικτών λογαριασμών. Σε γενικές γραμμές, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των λογιστικών εγγραφών που αφορούν το ημερολογιακό κλείσιμο των βιβλίων μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο προσδιορίζονται όλα τα αποτελέσματα χρήσης της Ανώνυμης Εταιρείας, μετά από την επικύρωση των ισοζυγίων και των γενικών καθολικών της 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους. Παρουσιάζονται οι λογαριασμοί εκμετάλλευσης, οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και ο τρόπος διάθεσης των αποτελεσμάτων, μέσα από τις λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται. Οι εγγραφές αυτές ουσιαστικά δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ανώνυμη Εταιρεία προσδιορίζει τα κέρδη ή τις ζημιές της χρήσης που υπάρχουν, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η διανομή των όποιων κερδών, με τη μορφή μερισμάτων, φορολογίας, κλπ.

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Χιωτίδης Γεώργιος
Uncontrolled Keywords: Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Σύσταση Α.Ε., Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε.
Subjects: Α > Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Divisions: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής (Κοζάνη)
Depositing User: Προσωπικό Καταθετηρίου
Date Deposited: 25 May 2015 08:25
Last Modified: 17 Jul 2017 07:42
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/4402

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top