Αποδόσεις και χημική σύσταση σανού συγκαλλιέργειας κτηνοτροφικών ψυχανθών και σιτηρών

Παπαναούμ, Γεώργιος (2021) Αποδόσεις και χημική σύσταση σανού συγκαλλιέργειας κτηνοτροφικών ψυχανθών και σιτηρών. Masters thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
MCDP1_2021.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (20MB)

Abstract

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση της συγκαλλιέργειας διαφόρων δημητριακών (σιταρόβριζα, σιτάρι και κριθάρι) με κτηνοτροφικά ψυχανθή (μπιζέλι, βίκος, κουκί) στην απόδοση σανού και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Εφαρμόστηκε το πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο με τρεις επαναλήψεις και το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Συγκεκριμένα, ο κοινός βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι και τα κουκιά (κτηνοτροφικά ψυχανθή), και το κριθάρι, το μαλακό σιτάρι και η σιταρόβριζα (δημητριακά), καλλιεργήθηκαν μεμονωμένα καθώς και σε συγκαλλιέργεια μεταξύ τους σε μικτές σειρές σε αναλογία σποράς 65:35. Τα τεμάχια αποτελούνταν από επτά σειρές μήκους πέντε μέτρων, από τις οποίες συγκομίστηκαν οι πέντε εσωτερικές. Εγκαταστάθηκαν συνολικά 45 πειραματικά τεμάχια. Κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου εφαρμόστηκαν όλες οι πρακτικές (σπορά, λίπανση, αντιμετώπιση ζιζανίων, συγκομιδή κ.λ.π.). Τα φυτά συλλέχθηκαν όταν τα ψυχανθή βρίσκονταν στο τέλος της ανθοφορίας (τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου) και ξηράθηκαν φυσικώς για το σχηματισμό σανού. Τα φυτά διαχωρίστηκαν με το χέρι για τον προσδιορισμό του νωπού βάρους για κάθε είδος. Δείγματα 100 g σανού από κάθε πειραματικό τεμάχιο χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ξηράς ουσίας και για τον προσδιορισμό των πρωτεϊνών με τη μέθοδο Kjeldahl. Τέλος, η συγκομιδή του καρπού σε κάθε πειραματικό τεμάχιο έγινε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου με μικρή θεριζοαλωνιστική μηχανή. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες ανταγωνισμού, και πιο συγκεκριμένα, τον λόγο ισοδύναμης επιφάνειας (LER), τον σχετικό συντελεστή συνωστισμού (Κ), τον δείκτη επιθετικότητας (Α), τον λόγο ανταγωνισμού (CR), τον δείκτη πραγματικής απώλειας απόδοσης (ΑΥL), τον δείκτη πλεονεκτήματος συγκαλλιέργειας (ΙΑ) και τον δείκτη οικονομικού πλεονεκτήματος (ΜΑΙ). Στατιστικώς σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ των μεταχειρίσεων, όσον αφορά το ύψος των φυτών, την απόδοση σε καρπό, την απόδοση σε νωπό βάρος, την παραγόμενη ξηρά ουσία (σανός) και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη τόσο στο νωπό βάρος όσο και στην ξηρά ουσία. Γενικότερα, διαπιστώθηκε μια υπεροχή των μιγμάτων έναντι της μονοκαλλιέργειας των αντίστοιχων φυτικών ειδών. 10 Διαπιστώθηκε ότι στο μείγμα της σιταρόβριζας με το κτηνοτροφικό μπιζέλι, το ύψος των φυτών ήταν σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με τις αντίστοιχες μονοκαλλιέργειες των μεμονωμένων φυτών. Όσον αφορά την απόδοση σε καρπό, η μονοκαλλιέργεια του κριθαριού εμφάνισε τη μεγαλύτερη απόδοση, ακολούθησε η συγκαλλιέργεια κριθάρι - κουκί και έπεται η μονοκαλλιέργεια του σιταριού. Σχετικά με την απόδοση σε ξηρή βιομάζα, το μίγμα σιτάρι -μπιζέλι ήταν πιο παραγωγικό ακολουθούμενο από τα μίγματα κριθάρι -βίκος, σιταρόβριζα - βίκος και κριθάρι - μπιζέλι τα οποία είχαν εξίσου υψηλές αποδόσεις. Τα μίγματα σιταρόβριζα - βίκος, κριθάρι - βίκος και κριθάρι – μπιζέλι παρήγαγαν σανό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη στην ξηρά ουσία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μίγματα. Ο λόγος ισοδύναμης επιφάνειας (LER) ήταν μεγαλύτερος της μονάδας σε όλα τα συστήματα συγκαλλιέργειας. Αυτό σημαίνει ότι τα είδη που συγκαλλιεργούνται, αναπτύσσονται καλύτερα μέσα στο μίγμα από ότι όταν καλλιεργούνται μεμονωμένα και επίσης εκμεταλλεύονται καλύτερα τους πόρους του περιβάλλοντος. Οι τιμές του σχετικού συντελεστή συνωστισμού (Κ) σε όλα τα μίγματα ήταν μεγαλύτερες της μονάδας που υποδηλώνει ότι η συγκαλλιέργεια πλεονεκτεί σε σύγκριση με τη μονοκαλλιέργεια των αντίστοιχων φυτικών ειδών. Ο λόγος ανταγωνισμού (CR), δείχνει ότι από τα αγρωστώδη, η σιταρόβριζα είναι το ανταγωνιστικότερο είδος, ενώ από τα ψυχανθή, το κουκί είναι τα είδος με τη μικρότερη ανταγωνιστική ικανότητα. Επίσης, ο δείκτης επιθετικότητας (Α), μας δείχνει την κυριαρχία της σιταρόβριζας και του κριθαριού επί των συγκαλλιεργούμενων ψυχανθών. Ο δείκτης πραγματικής απώλειας απόδοσης (AYL) του σιτηρού, έλαβε αρνητικές τιμές, κατά τη συγκαλλιέργεια σιτάρι - βίκος, σιτάρι - κουκί και κριθάρι - κουκί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μείωση της απόδοσης των συγκεκριμένων σιτηρών όταν συμπεριλαμβάνονται στα αντίστοιχα μίγματα. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το οικονομικό πλεονέκτημα της συγκαλλιέργειας, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης πλεονεκτήματος συγκαλλιέργειας (ΙΑ) και ο δείκτης οικονομικού πλεονεκτήματος (ΜΑΙ). Ο δείκτης (ΙΑ) έλαβε θετικές τιμές σε όλα τα μίγματα και αυτό σημαίνει ότι η συγκαλλιέργεια σιτηρού – ψυχανθούς, πλεονεκτεί σε σχέση με τη μονοκαλλιέργεια των αντίστοιχων φυτικών ειδών. Οι τιμές 11 του δείκτη (ΜΑΙ) έδειξαν ότι το μίγμα σιτάρι – μπιζέλι είναι το πιο κερδοφόρο, ακολουθεί το μίγμα κριθάρι – βίκος και έπεται το μίγμα σιταρόβριζα – κουκί. Συνοψίζοντας, με μια πρώτη εκτίμηση αυτών των αποτελεσμάτων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πολλά υποσχόμενα μίγματα για την παραγωγή υψηλής ποιότητας σανού είναι το μίγμα σιταρόβριζα-βίκος και η συγκαλλιέργεια κριθαριού με κτηνοτροφικό μπιζέλι και βίκο. Επομένως τα συγκεκριμένα μίγματα είναι αυτά που μπορούν να επιλεγούν σε ένα σύστημα συγκαλλιέργειας για την παραγωγή ζωοτροφών ανώτερης ποιότητας.

Item Type: Thesis (Masters)
Corporate Creators: Λαζαρίδου Θεανώ
Uncontrolled Keywords: Συγκαλλιέργεια, Ξηρή βιομάζα, Περιεκτικότητα πρωτεϊνών
Subjects: Σ > Σιτηρά
Divisions: Μεταπτυχιακές Διατριβές > ΠΜΣ Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 28 Sep 2021 10:04
Last Modified: 28 Sep 2021 10:04
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/11330

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top